Moderní kabelové žlaby M2

Kabelové žlaby MERKUR 2 jsou určeny pro montáž kabelových tras silnoproudých světelných a motorických rozvodů, slaboproudých rozvodů, rozvodů měření a regulace a rozvodů jiných médií. Žlaby a jejich příslušenství jsou vyráběny z ocelového drátu a plechu s následnou povrchovou úpravou galvanické a žárové pozinkování nebo také z nerezového drátu a plechu AISI 304La AISI316L. Díky tomu jsou vhodné nejen pro vnitřní nebo venkovní nechráněné prostory, ale i pro chemický a potravinářský průmysl nebo prostředí s výskytem chlóru (Cl), flouru (F.)

Moderní kabelové žlaby M2 / vlastnosti a výhody, schémata

 

OBECNÉ INFORMACE A VÝHODY

Snadná a rychlá montáž

Nízká hmotnost žlabů MERKUR 2 včetně jejich optimální výrobní délky, velká variabilita a flexibilita systému, snadná a pohotová realizace tvarových prvků trasy podle potřeby a přímo na místě montáže. To jsou hlavní charakteristiky systému MERKUR 2, díky nimž je jeho instalace snadná a rychlá. Se systémem MERKUR 2 vyřešíte i tvarově komplikované kabelové trasy při minimálních finančních nákladech na tvarové prvky a s použitím pouze běžného nářadí.

Logistická nenáročnost

Kabelové trasy MERKUR 2 nepotřebují žádné tvarové prvky jako standardní plechové žlaby. Nejsou potřeba kolena, T-kusy, kříže, redukční díly, vertikální kolena ani žádné jiné prvky tohoto typu. Tyto díly se vytváří přímo na místě montáže z běžného žlabu tvarováním podle požadavku za použití jednoduchých spojovacích komponentů. Díky tomu jste schopni zvládnout i neočekávané situace přímo na místě. Ze samotných žlabů vytvoříte jakýkoli potřebný tvarový prvek a trasu upravíte podle aktuální situace.

Jednoduché odbočování kabelů

Jednoduchost je jednou ze základních vlastností žlabů MERKUR 2. Ze žlabů je možné vyústit kabeláž na kterémkoli místě, a to navíc zcela bez použití speciálního nářadí a kabelových průchodek. Taková montáž je nejen ekonomicky výrazně efektivnější, ale i jednodušší z hlediska logistiky.

Vysoká nosnost

Použitím patentované technologie zdvojených příčníků a optimalizací rozložení nosných drátů dosahují kabelové žlaby MERKUR 2 vysoké nosnosti. Díky tomu, že jsou žlaby MERKUR 2 pevné a odolné, jsou využitelné v široké škále instalací.

Šetrný nejen ke kabelům

Celkově oblé provedení okrajů žlabů eliminuje riziko poškození kabelů během jejich instalace a zároveň přispívá ke komfortu a bezpečnosti všech fází instalace kabelové trasy.

Vysoká proudová zatížitelnost

Díky otevřené konstrukci žlabů MERKUR 2 má vzduch velmi dobrý přístup k instalované kabeláži a tím se dosahuje výrazně lepšího chlazení kabelů, ve srovnání s uzavřenými celoplechovými žlaby. To umožňuje větší proudovou zatížitelnost kabelů.

Minimální nároky na údržbu

Otevřená konstrukce žlabů MERKUR 2 eliminuje hromadění práškových látek a bujení mikrobů, což znamená minimalizaci nároků na pravidelnou údržbu kabelové trasy. Díky tomu je tento typ žlabů velmi oblíbený mimo jiné i v potravinářském průmyslu.

Odolnost při požáru

Díky svým charakteristickým vlastnostem (pevnost, nosnost, ...) vyhovují kabelové žlaby MERKUR 2 (typ M2 a M2-G) i požadavkům na zachování funkčnosti v podmínkách požáru a to na základě mnoha provedených zkoušek a následně získaných klasifikacích až P 90-R. Více informací najdete v části Požárně odolná montáž.

Vzájemná kompatibilita

Všechny typy kabelových žlabů MERKUR 2 jsou navzájem kompatibilní, je možné je vzájemně kombinovat nejen vedle sebe na společných nosných prvcích, ale i jako součást téže trasy.

Toto jsou pouze hlavní výhody. Řada dalších pozitivních charakteristik se projeví při realizaci konkrétní kabelové trasy. Tyto vlastnosti dělají ze systému MERKUR 2 vhodné a velmi efektivní řešení pro realizaci kabelových tras v nejrůznějších prostředích a situacích, což mohou potvrdit i jeho uživatelé a důkazem je i řada významných instalací.

Systém kabelových tras MERKUR 2 je dlouhodobě nejprodávanějším systémem drátěných kabelových tras v České republice a v našem domácím prostředí se slovo MERKUR postupně stalo synonymem pro drátěné kabelové žlaby.

Proč zvolit MERKUR 2? Jaké jsou typy montáží? Jak trasy efektivně tvarovat? Co všechno k tomu potřebujete?

predstaveni-systemu-merkurSouhrn praktických informací o MERKURU 2 - neprodávanějším systému drátěných kabelových tras v ČR v ucelené podobě a na jednom místě.

Prohlédnout online | stáhnout

Naši partneři