Požárně odolná montáž systému MERKUR 2

Manuál požárně odolné montáže systému MERKUR 2 si můžete prohlédnout on-line kliknutím na obrázek níže.

Systém splňuje požadavky na novou normu ČSN 73 0895, čl 11 a 13 (certifikace ČSN).

Požární odolnost kabelového žlabu MERKUR 2

Naši partneři