Dokumenty k funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru podle ČSN 73 0895

Prohlášení o shodě ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb, o technických požadavcích

prohlaseni-merkur-cz

Název a typ prvku: Drátěné kabelové žlaby MERKUR 2, typ M2, M2-G, M2-R
Firma
: ARKYS s.r.o., Tuřanka 115a, Brno 627 00

Datum vydání: 1. 3. 2019
ARKYS -_symboly_CZE

zipUložit

Prehlásenie o zhode v zmysle § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požiadavkách

prohlaseni-merkur-sk

Názov a typ prvku: Nosné káblové konštrukcie – drôtené žľaby MERKUR 2, typ M2, M2-G, M2-R
Firma
: ARKYS s.r.o., Tuřanka 115a, Brno 627 00

Datum vydanie: 1. 3. 2019
ARKYS -_symboly_CZE

zipUložit

Certifikát výrobku

merur-certifikat

Číslo certifikátu: 216/C5a/2018/0182
Název a typ prvku:
Drátěné kabelové lávky (žlaby) MERKUR 2, typ M2, M2-G, M2-R - nosné kabelové systémy pro kabelové trasy se zachováním funkčnosti v podmínkách požáru
Firma
: ARKYS s.r.o., Tuřanka 115a, Brno 627 00
Protokol PAVUS, a.s.

Datum vydání: 17. 9. 2018
ARKYS -_symboly_CZE

zipUložit

Protokol o certifikaci

merkur-protokol

Číslo protokolu: P-216/C5a/2018/0182
Název a typ prvku:
Drátěné kabelové lávky (žlaby) MERKUR 2, typ M2, M2-G, M2-R - nosné kabelové systémy pro kabelové trasy se zachováním funkčnosti v podmínkách požáru
Firma
: ARKYS s.r.o., Tuřanka 115a, Brno 627 00
Protokol vydal: PAVUS, a.s.

Datum vydání: 17. 9. 2018
ARKYS -_symboly_CZE

zipUložit

Manuál pro montáž tras s funkční integritou MERKUR

pozarne-odolne-trasy-arkys-2018

zipUložit


Naši partneři