Dokumenty k funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru podle ČSN 73 0895

Prohlášení o shodě ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb, o technických požadavcích

prohlaseni-linear-cz

Název a typ prvku: Oceloplechové perforované žlaby LINEAR 1, typ L1 a Oceloplechové plné žlaby, typ L2
Firma
: ARKYS s.r.o., Tuřanka 115a, Brno 627 00

Datum vydání: 1. 3. 2019
ARKYS -_symboly_CZE

zipUložit

Prehlásenie o zhode v zmysle § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požiadavkách

prohlaseni-linear-sk

Názov a typ prvku: Oceloplechové perforované žľaby LINEAR 1, typ L1
Firma
: ARKYS s.r.o., Tuřanka 115a, Brno 627 00

Datum vydání: 1. 3. 2019
ARKYS -_symboly_CZE

zipUložit

Certifikát výrobku

Certifikát výrobku LINEAR

Číslo certifikátu: 216/C5a/2018/0181
Název a typ prvku:
Oceloplechové perforované lávky (žlaby) LINEAR 1, typ L1 a L2 - nosné kabelové systémy pro kabelové žlaby se zachováním funkčnosti v podmínkách požáru
Firma
: ARKYS s.r.o., Tuřanka 1519/115a, Brno 627 00
Protokol PAVUS, a.s.

Datum vydání: 17. 9. 2018
ARKYS -_symboly_CZE

zipUložit

Protokol o certifikaci

Protokol o certifikaci LINEAR

Číslo protokolu: P-216/C5a/2018/0181
Název a typ prvku:
Oceloplechové perforované lávky (žlaby) LINEAR 1, typ L1 a L2 - nosné kabelové systémy pro kabelové žlaby se zachováním funkčnosti v podmínkách požáru
Firma
: ARKYS s.r.o., Tuřanka 1519/115a, Brno 627 00
Protokol PAVUS, a.s.

Datum vydání: 17. 9. 2018
ARKYS -_symboly_CZE

zipUložit

Požárně odolné trasy LINEAR

linear-2019

zipUložit

Naši partneři