Previous Page  2 / 26 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 26 Next Page
Page Background

POŽÁRNĚ ODOLNÉ TRASY

MOŽNOSTI A PROVEDENÍ TRAS S FUNKČNÍ INTEGRITOU PŘI POŽÁRU

f

u

n

k

č

n

í

i

n

t

e

g

r

i

t

a

2019

LINEAR L1, L2

Požárněodolné trasy

Aktuální vydání všech publikací ARKYS je k dispozici

v elektronické podobě na našich www stránkách na adrese:

https://www.arkys.cz/cs/on-line-katalogy-a-ceniky

ARKYS s.r.o., Tuřanka 115a, Brno 627 00, Česká republika, e-mail:

arkys@arkys.cz

,

www.arkys.cz

Tato publikace je kumulativním rozšířením

k poslednímu vydání katalogu:

a katalogu:

Poslední vydání této publikace obsahuje kompletní přehled všech nových klasi-

fikací a nově klasifikovaných typů montáží, které v době vydání souhrnných

katalogů požárně odolných tras ještě nebyly k dispozici.

Poslední vydání sourhnných katalogů požárně odolných tras pro systémy

MERKUR 2 a LINEAR spolu s posledním vydáním této rozšiřující publikace

poskytuje kompletní přehled klasifikací tříd funkčnosti spolu s možnostmi

montáží kabelových tras a možnostmi kombinací s požárně odolnými kabely.

POŽÁRNĚ ODOLNÉ

TRASY MERKUR 2

POŽÁRNĚ ODOLNÉ TRASY

MOŽNOSTI A PROVEDENÍ TRAS S FUNKČNÍ INTEGRITOU PŘI POŽÁRU

f

u

n

k

č

n

í

i

n

t

e

g

r

i

t

a

o

d

o

l

n

o

s

t

p

ř

i

s

e

i

s

m

i

c

i

t

ě

EU

PATENTED

p

a

t

e

n

t

o

v

á

n

o

v

z

e

m

í

c

h

E

U

MERKUR2

2018

Požárněodolné trasy

POŽÁRNĚ ODOLNÉ

TRASY LINEAR

datum vydání: 2018/08

datum vydání: 2019/01

2