Previous Page  11 / 26 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 26 Next Page
Page Background

Tabulka parametrů a tříd funkčností kabelových tras

NORMOVÉ kabelové nosné konstrukce

slaboproudé i silnoproudé rozvody

výrobce kabelu:

Výsledky zkoušek funkčnosti kabelů uložených na normové kabelové konstrukci jednoho výrobce jsou

přenositelné na odzkoušené normové kabelové nosné konstrukce daného typu od jiného výrobce.

L1

typ rozvodů

typ montáže

typ konstrukce

tloušťka plechu

výška bočnice

typ žlabu

NORMOVÉ kabelové nosné konstrukce

nástěnné

slaboproudé

silnoproudé

prostorové

ploché

nástěnná

standard

plochá

standard

závěsná

standard

podvěšená

na stojnách STPM

a nosnících NL

na nosnících NL

na párech ZT

a podpěrách PL

nástěnné

prostorové

ploché

nástěnná

standard

plochá

standard

závěsná

standard

podvěšená

na stojnách STPM

a nosnících NL

na nosnících NL

na párech ZT

a podpěrách PL

na stojnách STNM

na stojnách STNM

LINEAR 1 (typ L1)

60 mm

1,5 mm

80/60

100/60

120/60

160/60

200/60

260/60

300/60

P90-R

PS 90

E 90

10 kg/m

1,2 m

P90-R

PS 90

E 90

10 kg/m

1,2 m

P90-R

PS 90

E 90

10 kg/m

1,2 m

P90-R

PS 90

E 90

10 kg/m

1,2 m

P90-R

PS 90

E 90

10 kg/m

1,2 m

P90-R

PS 90

E 90

10 kg/m

1,2 m

P90-R

PS 90

E 90

10 kg/m

1,2 m

P90-R

PS 90

E 90

10 kg/m

1,2 m

maximální zatížení kabelové trasy

maximální rozteč kotvení

PS 90

E 90

20 kg/m

1,0 m

ČSN 73 0895

STN 92 0205

DIN 4102-12

P15-R

PS 15

P30-R

PS 30

E 30

P45-R

PS 45

E 30

P60-R

PS 60

E 60

P90-R

PS 90

E 90

P120-R

PS 120

E 90

Klasifikováno v souladu

s normami:

třída funkčnosti

11