Previous Page  14 / 26 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 26 Next Page
Page Background

Tabulka parametrů a tříd funkčností kabelových tras pro kabel typu:

SSKFH-V 180...

P60-R, PS60, PH120, PH120-R, B2ca -s1,d1,a1

slaboproudé rozvody

výrobce kabelu: ELKOND HHK, a.s.

NENORMOVÉ kabelové nosné konstrukce

nástěnná

typ montáže

typ konstrukce

prostorová

nástěnná

standard

závěsná

standard

závěsná

lehká

nástěnná

sdružená

podvěšená

symetrická

asymetrická

na stojně STPM

a nosnících NZMU

na stojně STNM

a nosnících NZMU

na stojnách STPM

a nosnících NL

na stojnách STPM

a nosnících NZMU

na stojnách STPM

a nosnících NL

na stojnách STPM

a nosnících NZMU

na nosnících NL

na nosnících NZMU

na párech ZT

a stojnách STNM

na párech ZT

a podpěrách PL

na párech ZT

a stojnách STPM

na ZT a držácích DSL

tloušťka plechu

výška bočnice

typ žlabu

L2

L1

0,8 mm

50 mm

LINEAR 1 (typ L1)

LINEAR 2 (typ L2)

1,0 mm

1,0 mm

50 mm

0,8 mm

100 mm

1,0 mm

1,0 mm

0,8 mm

0,8 mm

100 mm

160/100

50/50

100/50

120/50

160/50

200/50

260/50

260/50

300/50

400/50

500/50

50/50

100/50

120/50

200/50

260/50

100/100

120/100

160/100

200/100

260/100

300/100

400/100

500/100

100/100

200/100

300/100

400/100

500/100

260/50

100/100

120/100

300/50

400/50

500/50

maximální zatížení kabelové trasy

maximální rozteč kotvení

PS 90

E 90

20 kg/m

1,0 m

ČSN 73 0895

STN 92 0205

DIN 4102-12

P15-R

PS 15

P30-R

PS 30

E 30

P45-R

PS 45

E 30

P60-R

PS 60

E 60

P90-R

PS 90

E 90

P120-R

PS 120

E 90

Klasifikováno v souladu

s normami:

třída funkčnosti

P90-R

PS 90

E 90

8 kg/m

1,0 m

P30-R

PS 30

E 30

10 kg/m

1,0 m

P30-R

PS 30

E 30

8 kg/m

1,0 m

P30-R

PS 30

E 30

10 kg/m

1,0 m

P90-R

PS 90

E 90

5 kg/m

1,0 m

P90-R

PS 90

E 90

13 kg/m

1,0 m

P90-R

PS 90

E 90

13 kg/m

1,0 m

P30-R

PS 30

E 30

10 kg/m

1,0 m

P90-R

PS 90

E 90

13 kg/m

1,0 m

14

ELKOND HHK, a.s.