Certifikáty a osvědčení

Prohlášení k RoHS specifikaci

RoHSVýrobek: Kabelové žlaby MERKUR 2 a LINEAR
Firma:
ARKYS s.r.o., Podstránská 1, 627 00 Brno
Vzorky vyhověly stanoveným normovým požadavkům.

Vydáno v Brně, dne 31. 10. 2016

rohs-en
pdfUložit CZ verze pdfUložit EN verze

Naši partneři